Rezervační oddělení: +420 / 224 946 180 nebo 181

Email: post(at)ichreise.de Po-Pá od 09.00 do 18.00 hod.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

IchReise.de                                                  

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

Acosa Reiseshop je provozovatelem cestovního portálu IchReise.de“.

 

Všeobecně platí obchodni podmínky (VOP) našich partnerů a pořadatelů, organizátorů zájezdů, které plati vždy přednostně a nejsou ovlivněny VOP Acosa Reiseshop -IchReise.de“, jako zprostředkovatele, máte je k dispozici u  každé prihlásky, rezervace/bukace !

Upozorňujeme, že rezervace zde uzavřené, se řídí  podle německého právniho systému.

Acosa Reiseshop - IchReise.de“ je je výhradně a pouze zprostředkovatelem cestovních služeb a zájezdů!


Všichni přes nás zprostředkovaní  pořadatelé, organizátori zájezdu mají certifikát o pojištění pro připad úpadku!

Následující všeobecné obchodni podmínky (VOP) Acosa Reiseshop - IchReise.de“ se vztahují výhradně na naše zprostředkovatelské aktivity a nemají žádný vliv na všeobecné obchodní podmínky (VOP) poskytovatelů organizátorů zájezdu, cestovnich sluzeb. Na všeobecné obchodní podmínky (VOP) cestovní kanceláře nebo poskytovatele, organizátora služby, zájezdu, odkazujeme zvlášť.


Všeobecná ustanovení

Celková cena cestovni služby, zájezdu plati jako konečná cena. Nejsou žádné další skryté poplatky, další poplatky mohou být účtovány pouze, pokud si chcete doobjednat další služby, či při platbě kreditni kartou nebo platbou inkasem z konta, nebo platbou hotovosti na odletovém letišti, nebo poplatky na místě jako odletové taxy, víza, a podobně!

Po odeslání online formuláře, objednávky-cestovní smlouvy obdržíte e mailem číslo objednávky. Naše rezervační oddělení  Vás bude kontaktovat v co nejkratším časovém úseku (Provozní doba: Po-Pá od 09:00 - 18:00 hodin / So,Ne & svátky pouze E-mailem). Kontaktovat Vás budeme telefonicky nebo e mailem a budeme Vás  informovat o detailech cesty, platebních podmínkách a upřesnění předání cestovních dokumentů.

Pokud jste v této době na jiném telefonním čísle, než je uvedeno na objednávce, zašlete nám prosím toto své telefonní číslo e-mailem na adresu post@ichreise.de. Pokud se nebudeme moci spojit s Vámi telefonicky, zašleme Vám E-mail.
Během této doby, si vyhrazujeme právo na prodej zájezdu jinému žadateli.


Uzavření smlouvy

Prostřednictvím internetových stránek odeslanim online formuláře nebo telefonické či e-mailové objednávky, si můžete závazně objednat služby v oblasti cestovního ruchu, tj. zájezd, hotel, let, pronájem auta a jiné služby.

Po uskutečnění Vaší objednávky prostřednictvím cestovní agentury Acosa Reiseshop-IchReise.de“, jste smluvně zavázáni  dodržet VOP pořadatele,organizátora cestovní služby, zájezdu a VOP cestovní agentury Acosa Reiseshop - IchReise.de“.

Vaší objednávku můžete uskutečnit prostřednictvím online registračního formuláře, telefonicky, objednávky jsou prijímány také e-mailem, faxem.

Po uskutečnění Vaší závazné objednávky obdržíte potvrzení o závazné rezervaci prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, telefonicky nebo faxem, pokud neni stanoveno jinak.

 

Objednavatel přebírá odpovědnost a závazky vyplývající ze závazné objednávky za všechny prihlášené  účastníky a ručí za správnost dat uvedených v objednávce ke službě, zájezdu a je povinnen si předem ověřit  nutnost víz nebo očkování.

Jména a příjmení a data narození jednotlivých účastníků musi být stejná jako v cestovím dokladu!

Děti musí mít také svůj vlastní cestovní doklad!

Prosíme ověřte si před objednáním cestovní služby, zájezdu, zda nemusíte byt povinně očkováni , nebo zda jsou nutná víza do pšíslušného státu a jakou dobu vyžaduje jejich vyřízení.

Za tyto skutečnosti nebereme žádnou zodpovednost a po objednání zájezdu, cestovni služby neni možná bezplatná změna termínu nebo zrušení zájezdu!

Žádáme Vás proto o ověření těchto všech skutecností s předstihem.

Před uzavřením objednávky, smlouvy je objednavatel povinnen se předem seznámit s VOP Acosa Reiseshop -IchReise.de“, tak jako s VOP pořadatele zájezdu , cestovni služby.

 

Povinností společnosti Acosa Reiseshop - IchReise.de“ je správné rezervování objednané cestovní služby, dopravní služby, zájezdu nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu.

Poskytnutí objednané služby jako takové, není součástí naší povinností, ale povinnost příslušného pořadatele, organizátora cestovni služby, zájezdu.
Naše odpovědnost za informace, jako zprostředkovatele služeb cestovního ruchu (např. doprava), je založena výhradně na informacích, poskytnutých příslušným poskytovatelem, pořadatelem, organizátorem služeb. To znamená, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za poskytnuti uvedených služeb. Staráme se o řádné předávání informací ze strany poskytovatele služeb na účastníka a naopak.
Vaší cestovní objednávku uložíme a zašleme ji spolu se smluvními podmínkami na Vás e-mail.Smluvní strany
Dodavatelem služeb pro vaši cestu je příslušný pořadatel, organizátor, u kterého jsme vám rezervovali zájezd, službu.  Acosa Reiseshop -IchReise.de“ je pouze prostředníkem mezi Vámi a pořadatelem, organizátorem služeb cestovního ruchu.


Zrušení rezervovaného zájezdu (storno) nebo změna
Pokud dojde k tomu, že mezi Vaší objednávkou a potvrzením (e-mailem / faxem), které Vám bylo zasláno, existují rozpory, je zrušení nebo změna možná pouze v den rezervace a to písemně. Jakékoliv zrušení ci změna dále po dni rezervace je vždy již spojena s náklady na storno či změnu a bezplatně neni možné je uskutečnit. Jednotlivé storno poplatky se řídí  příslusnými podmínkami pořadatele, organizátora služby, zájezdu, se kterými jste se seznámili při prihlašování na zájezd. Proto si prosím pečlivě zkontrolujte všechna data uvedená v potvrzení, ktere obdržite.

Zvláště zkontrolujte, zda souhlasí jména a příjmení a data narození účastniků zájezdu (musi být uvedena dle cestovního dokladu a děti musí mít svůj cestovní doklad), termín zájezdu a případně odletové letiště, název hotelu a cena.Právo odstoupit od smlouvy
Cestovní rezervace přes internet, e-mail nebo telefon je smlouvou uzavřenou na dálku.
Objednávky, smlouvy uzavřené na dálku jsou všechny druhy objednávek, smluv na dodávku zboží nebo poskytnutí služeb, které jsou uzavřeny zejména v E-commerce mezi dodavateli a spotřebiteli s  použitím dálkové komunikace, tj. pouze na  dálku. Proto se vztahuje na všechny objednávky, smlouvy, které byly uzavreny prostrednictvim on-line objednávky, dopisem, telefonem / faxem, e-mailem, ale také prostřednictvím teleshoppingu vysílání nebo internetových stránek. (Viz § 312 odst. 1 b, 2 BGB).

Právo na odstoupení od objednávky, smlouvy, ktere umožňuje spotřebiteli zrušit jakoukoliv objednávku, smlouvu do 2 tydnu bez předchozího upozornění (§ 355 odst. 1 občanského zákoníku) neplatí v případě jakékoli cestovní objednávky, smlouvy.
Objednavky, smlouvy, které se týkají poskytování služeb v oblasti ubytování, dopravy, stravy, stejně jako rekreačních aktivit, kdy se pořadatel zavazuje v objednávce, smlouvě pro poskytování služby v určitém datu nebo během konkrétní lhůty" (§ 312B Abs . 3 č. 6 BGB) nejsou předmětem tohoto zákona.

To znamená, pokud zákaznik odstoupí od uskutečněné objednávky, smlouvy i podle § 355 BGB, budou mu účtovány  storno poplatky.


Online objednavka, smlouva
Zadáním Vašich osobních údajů a dalších důležitych údajů účastníků do online formuláře a jeho odesláním, se stává Vaše objednávka  závaznou . Vezměte prosím na vědomí, že po odesláni online formuláře, je změna nebo zrušení Vaší rezervace vždy spojena s poplatky. Jedná se o obecně nejméně o 50 € za osobu. Kromě toho, chceme poukázat na to, že po provedení rezervace není možné bezplatné odstoupení.  

Po provedení online objednávky, smlouvy Vás budeme v co nejkratší možné době telefonicky nebo emailem kontaktovat.

 

Platby
Zákazník si může vybrat mezi platbou převodem, v hotovosti, vkladem či platbou kreditní kartou, podle toho, který způsob uvedený organizátor zájezdu, cestovní služby nabízí. Způsob platby s Vámi bude naším pracovníkem  telefonicky či e mailem upřesněn, podle toho, o jaký způsob inkasa se jedná, zda budete platit přímo na pořadatele zájezdu, cestovní služby, nebo na cestovní agenturu-zprostředkovatele.

 

 

Přimá platba na organizátora zájezdu, cestovní služby

Pokud organizátor zájezdu, cestovni služby preferuje tzv. Direktinkasso, tedy přímou platbu na organizátora, obdrži klient fakturu/potvrzeni přimo od organizátora a to poštou nebo emailem, která je splatná vetšinou do 5 týdnů před započetím zájezdu, cestovní služby.

Při rezervacích, jejichž započetí je kratší než-li těchto 5 týdnů, je splatnost celé částky okamžitě a to převodem, vkladem nebo podle možnosti  kreditní kartou nebo při převzetí dokladů na příslušném letišti. (Jsou zde možné I další poplatky na účet zákazníka, které se vyskytnou v souvislosti s platbou na poslední chvíli).

Podmínky platby Vámi objednaného zájezdu, cestovní služby, Vám budou upřesněny.

 

 

Platba na cestovní agenturu-zprostředkovatele zájezdu

Pokud organizátor zájezdu, cestovní služby preferuje tzv. Reisebüroinkasso, tedy platbu na cestovní agenturu-zprostředkovatele, obdrží klient fakturu/potvrzení od cestovní agentury-zprostředkovatele a to emailem nebo faxem, která je splatná většinou do 5 týdnů před započetím zájezdu, cestovní služby.

Pri rezervacích, jejichž započetí je kratší než-li těchto 5 týdnů, je splatnost celé částky okamžitě a to převodem, vkladem, v hotovosti nebo podle možnosti kreditní kartou (Jsou zde možné i další poplatky na učet zákazníka, které se vyskytnou v souvislosti s platbou na poslední chvíli).

Podmínky platby Vámi objednaného zájezdu, cestovní služby, Vám budou našimi pracovníky upřesněny.

 

Platby kreditní kartou nebo inkasa z německého bankovního  účtu  jsou v současné době nabízeny ne u všech organizátorů, touroperátorů a někdy jsou spojeny s dalšími poplatky. Náš tým Vás bude rád informovat podrobněji.


Copyright & IT právo
Všechna práva vyhrazena. Všechny obrázky, grafika, samostatně naprogramované formuláře a vyhledávače včetně formy a obsahu, jsou stejně jako layout celých internetových stránek chráněny autorskými právy. Veškerý obsah je určen pouze pro osobní použití. Jakékoli jiné použití, kopírováná, zejména publikace, reprodukce a jakákoli forma obchodního využití, a i třetím osobám - buď z části nebo v revidované podobě - ​​je zakázána bez souhlasu cestovní agentury Acosa Reiseshop!

Odpovědnost za externí odkazy
Vysvětlení: V rozsudku ze dne 12. května 1998 krajský soud Hamburg rozhodl, že umístěním odkazu na internetové prezentaci může být provozovatel internetových stránek spoluzodpovědný za obsah odkazu.

Tomuto může provozovatel internetovych stránek, tak jak rozhodl soud, zabránit tak, pokud se provozovatel explicitně distancuje od těchto obsahů.

Acosa Reiseshop jako provozovatel „IchReise.de“, má na této stránce odkazy na jiné stránky na internetu. Pro všechny tyto odkazy bychom chtěli zdůraznit, že nemáme žádný vliv na podobu a obsah odkazovaných stránek. Proto se distancujeme  od všech obsahů všech odkazovaných stránek na naší domovské stránce a nepřijímáme odpovědnost za jejich obsah. Toto prohlášení se vztahuje na všechny údaje a odkazy  obsažené na našem webu externími odkazy.

 

Ochrana odobních údajů

Vaše osobní údaje jsou přísně střeženy a je s nimi velmi pečlivě zacházeno.

Vaše přihláška, cestovní smlouva bude u nás pečlivě archivována.

Vaše osobní data budou předávána  příslušným organizátorum, dodavatelům zájezdů, cestovních služeb.

Zákazník poskytnutím svých osobních údajů uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů  u ACOSA Reiseshop.

Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Osobní údaje mohou být využity za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb.

 

Impresum

 IchReise.de“ je produktem firmy:

ACOSA Reiseshop, Inh.Ivana Koutna
Kulemannstieg 34
22457 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 559 76 30
Fax: +49 (0) 40 559 76 019
E-Mail: post@ichreise.de
Internet: www.ichreise.de
Odpovědná osoba: Ivana Koutna
Sídlo firmy: Hamburg
Amtsgericht Hamburg- HRA 104 883

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 251608485

Váš text v češtině.

 • LAL Sprachreisen
 • ADAC Die gelben Engel
 • AIDA Kreuzfahrten
 • AVIS Autovermietung
 • BUCHER Last Minute
 • FTI Touristik
 • ClubMed Weltweit Urlaubsglücklich
 • Thomas Cook
 • Costa Kreuzfahrten
 • DerTour ...und Sie bestimmen wo´s langgeht
 • driveFTI Mietwagen Weltweit
 • Emirates Hello Tomorow
 • Die europäische Reiseversicherung
 • fitReisen
 • FTI Touristik
 • Herz Autovermietung
 • Lufthansa - Nonstop you
 • Meiers Weltreisen
 • Öger Tours - Tausendundein Urlaub
 • Qantas - Spirit of Australia
 • Schauinsland Reisen
 • Singapore Airlines
 • SunTrips
 • Air Berlin
 • Club Blaues Meer
 • Mein 12 Fly
 • Mein 12 Fly
 • Necermann
 • Riu
 • Tui Cars
Newsletter

ACOSA Newsletter

Zde máte možnost přihlásit se k zasílání novinek.

S naším bezplatným newsletterm jste stále informovaní.
Budete pravidelně dostávat aktuální nabídky.


k přihlášení zasílání novinek.